Celosvětová síť modlitby s papežem: Naléhavý úmysl na měsíc březen 2024

Milena Davídková 5.března 2024

CELOSVĚTOVÁ  99282SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc březen 2024 


Modleme se za odvahu všech národů světa přejít od rovnováhy strachu k rovnováze důvěry

Naše doba vytrvale a někdy až zoufale hledá možný koncept světového uspořádání. Ruku v ruce s bezprecedentní vzájemnou provázaností hrozí chaos: v šíření zbraní hromadného ničení, v rozpadu států, v důsledcích narušeného životního prostředí, v přetrvávání genocidních praktik a šíření nových technologií, u nichž vyvstává hrozba, že se nadcházející konflikty zcela vymknou lidské kontrole. Papež František v této souvislosti pokračuje v tom, o co usiluje po celý svůj pontifikát. Klade před nás vytrvale otázku, zda připustíme, aby změna epochy znamenala vstup do doby, v níž bude budoucnost určována silami stojícími mimo jakékoli omezení a řád. Připomíná: „Na 5. března připadá druhý ročník Mezinárodního dne za odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. (…) Upřímně doufám, že mezinárodní společenství pochopí, že odzbrojení je především povinností, odzbrojení je morální povinností. (…) Vyžaduje odvahu všech členů velké rodiny národů přejít od rovnováhy strachu k rovnováze důvěry.“ Můžeme snad přeslechnout jeho hlas? Nebo si jen přisvojujeme jeho slova, a ignorujeme podstatu jeho sdělení? „Denně s bolestí v srdci nesu utrpení obyvatel Palestiny a Izraele v důsledku probíhajících bojů. (…) A nezapomínejme prosím na sužovanou Ukrajinu, kde každý den umírá tolik lidí. Je tam tolik bolesti.“ Zápas o mír a zastavení válečných hrůz, doslova zvěrstev, neznamená neodporování zlu, neznamená nerozlišovat mezi válkami spravedlivými a nespravedlivými, obrannými a útočnými, lokálními či globálními. Již Gándhí formuloval koncepci pasivního odporu k dosažení míru. Je však třeba se stavět vytrvale i proti odstranění hrozeb válek. Dnes čelíme možnosti použití zbraní hromadného ničení, jež je oprávněně nahlíženo jako na zločin ohrožující lidstvo. Ale i s tím pracuje současná válečná propaganda těch, kteří chtějí svět podrobovat své nadvládě. K rovnováze založené na důvěře nás papež František zcela zásadním způsobem nasměroval již v památném zasvěcení: „Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu mír.“ Vracejme se k němu [https://www.cirkev.cz/text-k-zasveceni-ukrajiny-a-ruska-neposkvrnenemu-srdci-panny-marie_6287].

Pavel Ambros SJ, národní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem

Ke stažení: Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2024