Týden modliteb za jednotu křesťanů 2024

Milena Davídková 16.ledna 2024

Od 18. do 25. ledna 2024 se uskuteční Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem pro rok 2024 je verš: „Miluj Hospodina, Boha svého.. a svého bližního jako sám sebe“ (L10,27), který je součástí známého příběhu o milosrdném Samařanu.

Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR v rámci letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů pořádají v pondělí 22. ledna 2024 v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích ekumenickou bohoslužbu, které bude předsedat arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK. Kázat bude Bronislav Matulík, místopředseda ERC. Bohoslužba se koná v rámci plenárního zasedání ČBK, zúčastní se jí tedy i ostatní biskupové Čech, Moravy a Slezska. Zvána je široká veřejnost.

Text k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů je k dispozici zde.

268431

Zdroj: cirkev.cz