Svátek Uvedení Páně do chrámu

Milena Davídková 31.ledna 2024

Na pátek 2. února letos připadá svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice. Připomínáme si událost, kdy Panna Maria a svatý Josef přinesli malého Ježíše do chrámu, aby ho obětovali Bohu. Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil tento liturgický svátek s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu, a proto je také tento den Světovým dnem zasvěcených osob.

Svátek Uvedení Páně do chrámu byl dříve také označován jako "Obětování Páně" či "Očišťování Panny Marie". Dříve v tento den končila doba vánoční. Tento svátek je také podobenstvím ochoty zasvětit vlastní život vyšším ideálům, a proto se v katolické církvi slaví také jako Den zasvěceného života. V tento den se řeholníci a řeholnice schází k bohoslužbě a setkání se svými diecézními biskupy.

269403Svátek připomíná událost z evangelia sv. Lukáše (2, 22-38), kdy Maria a Josef přinesli podle židovského obyčeje Ježíše 40. den po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětili Bohu. V chrámu se setkali s prorokyní Annou a spravedlivým starcem Simeonem, který Ježíše nazval "světlem k osvícení národů". Křesťan má být viditelným, konkrétním, všem pochopitelným a praktickým znamením a důkazem, že přišlo Světlo na svět. Ježíšovo světlo má pro nás prvořadý význam a světlo svíce symbolizuje také Ježíše ve slavnostním průvodu, konaném církví o tomto svátku. V tento den se během bohoslužby světí svíce, které se zapalují během roku s prosbou o Boží ochranu před blesky. Jejich používání jako hromniček nám připomíná, že Pán je s námi.

V Jeruzalémě se tento svátek slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání (Hypapante, řec.). Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. U nás se tento svátek postupně začal lidově nazývat Hromnice.

Zdroj: cirkev.cz