Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé v roce 2023

Milena Davídková 31.října 2023

Ve středu 1. listopadu 2023 církev slaví Slavnost Všech svatých a ve čtvrtek 2. listopadu 2023 Vzpomínku na všechny věrné zemřelé (lidově Dušičky). V tyto dny je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Odpustky pro duše v očistci:

1. listopadu dopoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli římskokatolického kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Modlitba za zemřelé a jak ji správně chápat 


Ve středu 1. listopadu 2023 o Slavnosti Všech svatých se bude v 18 hodin konat v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude novokněz P. Jan Hrubý. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.  

Dušičkovou pobožnost na Městském hřbitově v Litoměřicích ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v 15 hodin povede litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 

258480Foto: Dominik Faustus