První pátky v Doksanech trvale od 18 hodin

Milena Davídková 25.listopadu 2022

Čas začátku prvopátečních mší v Doksanech se mění na 18.00 hodin. První pátky v Doksanech jsou dlouholetou tradicí. Jejím smyslem je modlitba za nová duchovní povolání a za rodiny, v nichž se tato povolání mohou rodit. Po obnovení komunity sester premonstrátek v doksanském klášteře jsou modlitby za rodiny a povolání pravidelnou součástí úmyslů doksanských řeholnic. Prvopáteční pouť s tímto modlitebním obsahem je způsobem, jak se mohou připojit i ostatní věřící. Přede mší svatou je vždy možnost přistoupit ke svátosti smíření a od 17.30 hodin probíhá v kostele modlitba růžence. V závěru slavnosti je eucharistická adorace a někdy i eucharistický světelný průvod.
Mše o prvním pátku 2. prosince 2022 tedy bude poprvé od 18.00 hodin.
 
206875
Foto: archiv farnosti