Přihlašování do Noci kostelů 2023 stále pokračuje

Milena Davídková 21.března 2023

Do letošní Noci kostelů v litoměřické diecézi bylo k dnešnímu dni přihlášeno více než 220 kostelů a přihlašování stále pokračuje. 

Pokud se vaše farnost či sbor do Noci kostelů chce také zapojit a zároveň mít své místo v tištěné programové brožuře, přihlaste se co nejrychleji, nejpozději do pátku 24. března 2023. Dodržení termínu je důležité zejména pro přípravu tištěných materiálů, u nichž je třeba respektovat delší výrobní čas. Přihlášení sakrálního objektu do webové aplikace nockostelu.cz je možné i po tomto termínu, ale bez garance umístění v tištěné brožuře Noci kostelů.

Akce se bude konat v pátek 2. června 2023.

K přihlášení kostela do Noci kostelů je třeba:

Přihlašování přes elektronický formulář na této adrese: www.nockostelu.cz/prihlaskakostely

Duchovní správce nebo jím pověřená osoba (editor) vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2023 a aktualizaci informací o kostele.

Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala více než 408 000 návštěvnických vstupů ve více než 1 729 kostelech.

Těšíme se na Vás

Webová stránka: nockostelu.cz

Kontakt na koordinátorku Noci kostelů v litoměřické diecézi:  Milena Davídková, e-mail: nockostelu@dltm.cz

Sledovat aktuální informace o Noci kostelů v litoměřické diecézi můžete také na facebookové stránce

216349