Organizační pokyny k biskupskému svěcení v sobotu 2. března 2024

Milena Davídková 29.února 2024

Organizační pokyny k biskupskému svěcení 21. diecézního biskupa litoměřického P. Stanislava Přibyla, CSsR, které se bude konat v sobotu 2. března 2024 od 11 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.  

Parkování

Parkování je možné na Mírovém náměstí v Litoměřicích, a dále na parkovišti „U Soudu“, které se nachází u křižovatky ulic Na Valech a Veitova. Omezená možnost parkování bude v zahradě Diecézního domu kardinála Trochty. Další možnost parkování bude v areálu Zahrady Čech, v ulici Českolipská, odkud budou svážet příchozí autobusy. Na Dómském náměstí nebude možné parkovat. Pokud budete přijíždět autobusem, budou zastavovat na křižovatce ulic Pekařská a Dómská, kde lidé vystoupí. Autobusy s hmotností nad 10 t nebudou vpuštěny do centra města. Parkování autobusů a větších vozidel bude možné v areálu Zahrady Čech v ulici Českolipská. Odtud budou návštěvníci sváženi na Dómské a Mírové náměstí. Parkovací místa jsou vyznačena na přiložené mapce.

Celková mapa ve větším rozlišení ke stažení

270847

Oblékání duchovenstva

Kněží a jáhni se budou oblékat v katedrále sv. Štěpána v boční kapli naproti sakristii. Prosíme kněze a jáhny, aby si s sebou vzali albu a bílou štolu a dostavili se na místo do 10.20 hodin.

Pro kněze a jáhny jsou určena místa v katedrále v lavicích pod kazatelnou. Biskupové, opati, katedrální kapitula, generální vikáři, zahraniční hosté a další, kterým to bude oznámeno, se budou oblékat v sále v biskupské rezidenci. Biskupové a opati si s sebou vezmou albu a mitru simplex.

Občerstvení

Pro ty, kdo obdrželi písemnou pozvánku a odpověděli, že se zúčastní rautu, je připraveno pohoštění v Kulturním domě Litoměřice a v Hradu Litoměřice (Tyršovo náměstí 68), kam je třeba od katedrály dojít pěšky.

Pro všechny je připraveno občerstvení po mši svaté před katedrálou sv. Štěpána na Dómském náměstí.

Další informace a pokyny

Účast na biskupském svěcení patrně přesáhne kapacity katedrály sv. Štěpána. Proto nebude možné v katedrále rezervovat místa k sezení. Katedrála bude otevřena od 9.30 hodin. Bohoslužba bude přenášena na velkoplošné obrazovky před katedrálou.

Přenos bude promítán též v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Svaté přijímání bude při bohoslužbě podáváno jak v katedrále, tak i před katedrálou a v děkanském kostele Všech svatých.

Po mši svaté bude nově vysvěcený biskup, poté co v rezidenci odloží liturgický oděv, k dispozici věřícím přibližně 20 minut k osobnímu setkání před katedrálou.

Od 9 do 17 hodin bude při příležitosti biskupského svěcení otevřena na Mírovém náměstí prodejna Karmelitánského nakladatelství s výjimkou doby, kdy bude probíhat mše svatá.

Na Dómském náměstí u biskupské kurie (naproti katedrále sv. Štěpána) budou k dispozici mobilní Toi Toi toalety včetně desinfekce. 

Případné dotazy směřujte, prosíme, na e-mailovou adresu rsvp@dltm.cz. Na místě, prosíme, dbejte pokynů pořadatelů.

Televizní a online přenos

Pro ty, kteří se nemohou přímo zúčastnit, bude mše svatá s biskupským svěcením přenášena živě ve vysílání TV NOE
Sledovat můžete také online LIVE přenos Akreditace

Pro novináře, kteří se budou chtít účastnit bohoslužby i následného briefingu s biskupem Stanislavem Přibylem, je nutná akreditace. Zašlete prosím žádost s uvedením osobních údajů (jméno, médium, e-mail a telefonní číslo) na e-mailovou adresu tiskového mluvčí Biskupství litoměřického, Dominika Faustuse: faustus@dltm.cz.

Přípravný tým pro biskupské svěcení