Novéna před biskupským svěcením (22. února – 1. března 2024)

Milena Davídková 15.února 2024

270285V příloze tohoto článku se nachází novéna – devítidenní příprava diecéze na slavnost uvedení nového diecézního biskupa do služby

Materiál je k dispozici buď jako brožura k tisku ve formátu PDF nebo jako PDF jednotlivých za sebou jdoucích stránek, například k uložení do čtečky elektronických knih nebo do mobilních telefonů.

Jmenovaný biskup Stanislav Přibyl prosí o Vaše modlitby a jeho přáním je, aby biskupské svěcení bylo slavností celé místní církve. Devítidenní modlitba před jeho biskupským svěcením může být dobrou příležitostí k duchovní přípravě na tuto slavnost. Lze se ji modlit jak společně, tak soukromě. Duchovní správce prosíme, aby modlitbu novény rozšířili mezi věřící.

Dokumenty ke stažení:

Brožura k tisku ve formátu PDF 

PDF jednotlivých stran