Litoměřický biskup biřmoval v Semilech

Milena Davídková 7.května 2023

V neděli 7. května 2023 udělil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v děkanském kostele sv. Petra a Pavla při mši svaté svátost biřmování šesti mladým lidem, které ke svátosti křesťanské dospělosti připravil semilský děkan R.D. Jaroslav Gajdošík.

7. května 2023, kostel sv. Petra a Pavla, Semily 

Foto: archiv farnosti