Květen - měsíc Panny Marie

Dominik Faustus 1.května 2023

1. května památkou sv. Josefa Dělníka začíná měsíc Panny Marie. Farní i řeholní společenství se obvykle po mši nebo i přede mší svatou modlí mariánské litanie. Nejinak tomu bylo i v Litoměřicích, kde se 1. května 2023 na konci mše svaté pomodlili věřící spolu s Mons. Martinem Davídkem bavorské litanie před sochou Panny Marie, která do Litoměřic byla převezena ve 2. polovině 20. století z Lorety v blízkých Žitenicích. Ať “májové” pobožnosti opět naplní radostí lidská srdce na přímluvu té, skrze níž přišel na svět Spasitel. Svatá Maria, oroduj za nás!

Pondělí 1. května 2023, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Miroslav Jan Zukerstein a Marie Zadražilová