Diecézní charita Litoměřice hlásí rekordní výsledky 24. ročníku Tříkrálové sbírky

Milena Davídková 8.února 2024

270276Diecézní charita Litoměřice oznámila výsledky 24. ročníku Tříkrálové sbírky, největší dobročinné akce v České republice. Sbírka, která se konala v rámci Litoměřické diecéze, zaznamenala rekordní úspěch s celkovým výtěžkem přesahujícím 4,4 milionu Kč, což představuje výrazný nárůst oproti minulému roku. Tento výsledek byl dosažen díky štědrosti dárců, neúnavné práci koledníků, dobrovolníků a zaměstnanců charity. Tisková zpráva podrobně popisuje shromážděné částky, včetně příspěvků shromážděných v kasičkách, online plateb a bezhotovostních darů, a zdůrazňuje význam společné solidarity a podpory. Diecézní charita Litoměřice vyjádřila svou vděčnost všem, kdo se na sbírce podíleli.

Diecézní charita Litoměřice s radostí oznamuje výsledky 24. ročníku Tříkrálové sbírky, která je považována za největší dobročinnou akci v České republice. V letošním roce se koledníci po celé Litoměřické diecézi opět vydali mezi lidi, aby roznesli poselství naděje a Božího požehnání.

Díky neuvěřitelné štědrosti komunity, neúnavnému nasazení koledníků, dobrovolníků a zaměstnanců Diecézní charity Litoměřice byl dosažen mimořádný úspěch. Z kasiček bylo shromážděno 675 053 Kč a po připočtení online plateb a bezhotovostních darů byla celková suma zvýšena na 697 003 Kč, což představuje zvýšení o 37 653 Kč oproti minulému roku.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v rámci Litoměřické diecéze dosáhl 4 303 206 Kč.

S přídavkem online plateb a bezhotovostních darů se výsledná částka vyšplhala na 4 465 535 Kč, což je o 262 216 Kč více ve srovnání s loňským rokem.

Tento úspěch jasně dokládá, jak moc může společná solidarita a podpora změnit situaci k lepšímu, zejména v náročných časech. Diecézní charita Litoměřice vyjadřuje svou upřímnou vděčnost všem, kdo se podíleli na úspěchu tohoto ročníku sbírky, a těší se na další příležitosti k pomoci v nadcházejícím roce. 

270277

Zdroj: dchltm.cz
Foto: Dominik Faustus