Časopis Zdislava 4/2023 právě vychází

Milena Davídková 25.ledna 2024

Čtvrté číslo časopisu Zdislava je v dnešních dnech na cestě za svými čtenáři. V jeho rozšířeném vydání si připomínáme události posledního čtvrtletí roku 2023.  

Jak již obálka časopisu napovídá, ohlížíme se ještě k době vánoční, ale zároveň už směřujeme s třemi králi do roku nového.

Toto číslo časopisu uvádí slovo 20. litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, ve kterém představuje svého nástupce 21. litoměřického biskupa Mons. ThLic. Ing. Stanislava Přibyla CSsR. Th.D., kterého jmenoval papež František v sobotu 23. prosince 2024. Bližší informace, včetně fotografií ze slavnosti, najdou čtenáři uvnitř časopisu.

Za diecézní mládeží se podíváme v ohlédnutí za 58. Diecézním setkáním v Litoměřicích.

Minulý rok byl bohatý na přírůstky nových zvonů na různých místech litoměřické diecéze, k těmto místům se tentokrát připojily také nové zvony ve Strupčicích. K důležitým okamžikům patřilo i žehnání vzácných varhan v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově, které mohly po desetileté rekonstrukci opět zaznít při mši svaté. K obnoveným místům se na podzim zařadila také bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

V článku Mgr. Martina Baruse si připomínáme vzácnou osobnost pana Karla Vogta z Jablonce nad Nisou, který zemřel 4. listopadu 2023 ve věku požehnaných 90 let.

Článek diecézního organologa Mgr. Radka Rejška nás vrací k setkání varhaníků litoměřické diecéze v Mostě.

Ve fotografiích si připomínáme prosincové oslavy 70. narozenin probošta litoměřické kapituly preláta J.M. can. Jiřího Hladíka O.Cr.

Fotogalerie adventních a vánočních událostí, články a zprávy z různých míst diecéze pak shrnují závěrečnou část uplynulého roku.

Na charitní dvoustraně se čtenáři mohou seznámit s novinkami a dalším rozvojem Diecézní Charity Litoměřice, která ve svých článcích představuje širokou oblast pečovatelských a charitních služeb, které se chystají nebo už probíhají.

V závěrečné fotogalerii představujeme Tříkrálovou sbírku na různých místech diecéze, a vstupujeme do prvních lednových dnů s účastníky poutní mše svaté ve Filipově.

To vše a spoustu dalšího najdou čtenáři na 40 stranách barevného časopisu.

Přejeme požehnaný rok 2024 všem čtenářům a stálým předplatitelům, děkujeme za přízeň a zájem o náš diecézní časopis

redakce časopisu Zdislava

268838Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2024 vyjdou čtyři čísla. 
Cena jednoho čísla je 50 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava