Biřmování v Jeníkově

Dominik Faustus 11.června 2024

V sobotu 8. června v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově u Duchcova byla udělena litoměřickým biskupem Mons. Stanislavem Přibylem svátost biřmování 9 biřmovancům. Po slavnostní mši svaté byli všichni přítomni pozváni na společný oběd. Bohu díky!

Sobota 8. června 2024, kostel sv. Petra a Pavla, Jeníkov

Foto: Jiří Dočekal