24 hodin pro Pána: Jedenáctý ročník se uskuteční 8. a 9. března

Milena Davídková 5.března 2024

Postní iniciativa "24 hodin pro Pána", kterou vyhlásil papež František a každoročně se slaví před 4. nedělí postní po celém světě, se uskuteční letos již po jedenácté od pátku 8. března do soboty 9. března. Letošní motto je inspirováno šestou kapitolou Listu Římanům: Kráčet v novém životě.

272806V rámci přípravy na velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání Páně se církevním společenstvím doporučuje, aby v pátek 8. března večer a v sobotu 9. března po celý den zajistila mimořádné otevření kostelů, a nabídla tak věřícím možnost kdykoli se zastavit k adoraci a ke svátosti smíření. Otevřené dveře kostelů jsou symbolem milosrdné Boží lásky.

Dikasterium pro evangelizaci vydalo v rámci přípravy na tuto aktivitu, která zapadá do letošního Roku modlitby, doprovodně  materiály, které obsahují kartičky k osobní modlitbě a návrhy na společné slavení. Tyto podklady jsou zároveň výzvou pro diecéze a farnosti po celém světě, aby oslavily 24 hodin pro Pána ve svých společenstvích. Texty jsou ke stažení v italštině, angličtině, španělštině, portugalštině, polštině a francouzštině zde.

"Smyslem akce je vrátit svátost smíření do centra pastoračního života církve, tedy našich společenství, farností a všech církevních skutečností. To je středobodem evangelijního poselství: Boží milosrdenství, které nám dává jistotu, že před Pánem nikdo nenajde soudce, ale spíše otce, který ho přijímá, utěšuje a také mu ukazuje cestu k obnově," píše v předmluvě materiálů arcibiskup Rino Fisichella, proprefekt Dikasteria pro evangelizaci.

Papež František bude předsedat slavnostní liturgii, která se uskuteční v pátek 8. března 2024 v 16.30 ve farnosti San Pio v Římě. Během bohoslužby budou mít věřící příležitost přijmout svátost smíření. Papež František také vyslechne zpovědi některých kajícníků.

Zdroj: cirkev.cz (Vatican News, italská sekce)